پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
برگزاری سمینار علمی تحت عنوان « مروری بر کاربرد فایتوبیوتیک ها در آبزی پروری» در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 19 اسفند 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز دوشنبه مورخه 96.12.14 سمینار علمی با موضوع « مروری بر کاربرد فایتوبیوتیک ها در آبزی پروری» توسط خانم دکتر رودابه روفچایی یکی از کارشناسان ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان ارائه گردید. فایتوبیوتیک ها مشتقات گیاهی بوده که به صورت جامد، خشک و یا به عنوان اسانس جهت بهبود تغذیه مورد استفاده در پرورش دام و طیور قرار می گیرند. این مشتقات گیاهی در آبزی پروری هم کاربرد گسترده ای دارند مانند تحریک مصرف خوراک ، افزایش رشد، افزایش ترشحات داخلی لوله گوارش، افزایش ایمنی، فعالیت ضد کوکسیدیوزی و انگلی. مواد موثره موجود در آن از گروه های مواد بایواکتیو شیمیایی همچون الکالوئیدها، فنل ها، فلاوونوئیدها، ترپن ها و پلی سارکاریدها هستند. در سمینار فوق ضمن مروری بر کاربرد فایتوبیوتیک ها در آبزی پروری به معرفی تکنیک های کلاسیک و مدرن در این راستا پرداخته شد. بررسی ها حاکی از آن است که روش های مدرن بدلیل کاهش مصرف مواد شیمیایی آلی و سنتزی و توجه و ایمنی محیط زیست، صرفه جویی در زمان ، کارایی و کیفیت بهتر ماده موثره استخراجی مورد توجه محققین قرار دارد. در ادامه سخنران به پرسش های حاضرین پاسخ داد.تعداد بازديد:638