پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
برگزاری سمینار علمی «افزایش تولید طبیعی شیرونومیده در استخرهای پرورش ماهی با استفاده از نور و دستکاری بستر » در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 25 دی 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سمینار علمی با عنوان « افزایش تولید طبیعی شیرونومیده در استخرهای پرورش ماهی با استفاده از نور و دستکاری بستر» در مورخه 24 دی ماه 96 توسط دکتر سید محمد صلواتیان از محققین پژوهشکده مزبور، در سالن جلسات برگزار گردید. در این سمینار استفاده از آشیانه سازی با استفاده از نور مصنوعی برای جلب پشه های شیرونومیده همچنین دستکاری بستر برای افزایش تولید لاروهای شیرونومیده در واحد سطح در مزارع پرورش ماهی گرمابی برای پرورش لارو بچه ماهیان سوف پیشنهاد گردید. لارو شیرونومیده به عنوان یکی از غذاهای زنده در هرم تغذیه آبزیان قرار داشته و از نظر شیلاتی با توجه به ضریب تبدیل غذایی و مهاجرت عمودی از کف به سطح در استخرهای پرورش ماهیان به عنوان بیواندیکاتور یا شاخص زیستی از وضعیت کیفی اکسیژن در بستر استخر عمل می نماید. لذا با توجه به فراوانی آنها در محیط های داخلی و ارزش غذایی بالا و توجه به روشهای تولید و افزایش آنها در سیستم های تکثیروپرورش آبزیان، روش افزایش جمعیت آنها در استخرهای خاکی از طریق ساخت آشیانه و استفاده از رژیم نوری و مواد آلی مورد پژوهش قرار گرفت. از اینرو ساخت و استفاده از روش ابداعی به منظور افزایش لارو شیرونومیده در استخرهای پرورش بچه ماهیان (خصوصا ماهیان گوشتخوار نظیر بچه ماهیان سوف) و میگو توصیه می گردد. در ادامه سخنران به پرسش های حاضرین پاسخ داد.تعداد بازديد:441