پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
آغاز فاز اجرایی مطالعه، امکان سنجی و ارائه راهکارهای لازم در زمینه پرورش ماهی در قفس های دریاییدر حوزه آبهای گیلان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
شنبه 23 دی 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور بر اساس قرارداد منعقده با شرکت دانش آبزی پژوهان پیشگام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و اداره کل شیلات استان گیلان برای اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی " مطالعه، امکان سنجی و ارائه راهکارهای لازم در زمینه پرورش ماهی در قفس های دریایی در حوزه آبهای گیلان" در تاریخ 96.10.19 فاز اجرایی پروژه مذکور با حضور محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در قفسهای شرکت تند باد خزر مستقر در منطقه کیاشهر استان گیلان آغاز گردید. لازم به ذکر است بر اساس تفاهم نامه جداگانه فی مابین پژوهشکده و شرکت فعال پرورش ماهی در قفس تندباد خزر در منطقه و برنامه ریزی های صورت گرفته، یکی از قفس های سایت با تراکم و اندازه پیشنهادی ماهی توسط محققین این پژوهشکده ذخیره سازی گردید. همچنین نمونه برداری های زیستی و غیر زیستی نیز از محل استقرار قفسها و بررسی های بهداشتی از ماهیان انتقال یافته به قفس هاانجام شد . همچنین بر اساس تفاهمات صورت گرفته حضور پژوهشگران در طول دوره پرورش جهت ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت دستیابی به نتایج مطلوب تر صورت خواهد گرفت.

تعداد بازديد:865