پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری سمینار علمی تحت عنوان « جایگزینی روغن ماهی با روغن های گیاهی در جیره غذایی ماهیان» در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 4 دی 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سمینار علمی تحت عنوان « جایگزینی روغن ماهی با روغن های گیاهی در جیره غذایی ماهیان» مورخه 96/10/3 توسط آقای مهندس صاحبعلی قربانی با حضور محققین پژوهشکده در سالن همایش پژوهشکده برگزار گردید. در این راستا استفاده از روغن های گیاهی نظیر کانولا، سویا و ... به جای روغن ماهی در جیره غذایی ماهیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد مطالعه روی جایگزینی روغن ماهی با روغن های گیاهی به شدت افزایش یافته است. با توجه به کاهش صید جهانی آبزیان و افزایش تولید از طریق صنعت آبزی پروری نیاز به خوراک ماهی و در نتیجه تامین روغن ماهی افزایش یافته ، بنابراین بحث جایگزینی روغن ماهی با منابع چربی جایگزین اهمیت زیادی پیدا کرده است. خاتمه ارائه سخنرانی به طرح پرسش ها و تبادل نظر بین پژوهشگران حاضر در سمینار اختصاص داده شد و در نهایت به رسم یادبود لوح تقدیر از طرف معاون محترم پژوهشی به ارئه دهنده سمینار تقدیم شد.تعداد بازديد:723