پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
جلسه هماهنگی با هییت مدیره دو شرکت پرورش ماهی در قفس بنام های مائده کرمانشاه و تند باد خزر در خصوص تفاهم نامه مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور بعنوان مشاور با شرکت ها ی پرورش ماهی در قفس
دو شنبه 4 دی 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای عقد قرداد پژوهشی آبزی پروری در قفس در سال ٩٦ این جلسه با حضور محققین پژوهشکده ، مدیران شرکت های آبزی پروری در قفس و جانشین معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات گیلان در سالن جلسات اداره کل در روز یکشنبه مورخ ٩٦.١٠.٣در خصوص پروژه پرورش ماهی در قفس برگزار شد. در این پروژه هماهنگی لازم در خصوص مدیریت یکی از قفسهای پرورش توسط پژوهشکده و مطالعات زیستی و غیر زیستی ،مطالعات رشد ماهی ،ارزیابی اقتصادی و مقایسه آن با سایر قفس های تحت اختیار شرکت بعمل آمد. نکات مورد نظر طرفین در تفاهم نامه مشترک بیان شد و قرار شد پس از اصلاحات و عقد تفاهم نامه همکاری مشترک بعمل آید.تعداد بازديد:681