پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه کمیته علمی پرورش ماهی در قفس استان گیلان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
يک شنبه 26 آذر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور چهارمین جلسه کمیته علمی فنی توسعه پرورش ماهی در قفس استان گیلان در روز شنبه مورخه ٩٦/٩/٢٥ با شرکت مدیران ، محققین ، کارشناسان و اساتید ذیربط إز پژوهشکده آبری پروری .شیلات گیلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل دامپزشکی ، محیط زیست ، دانشگاههای گیلان و آزاد اسلامی ، سازمان آب و بانک کشاورزی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه پروژه طراحی و ساخت قفس های غوطه ور کروی پرورش ماهی در دریای خزر إز سوی آقای دکتر باستی استاد گروه مکانیک دانشگاه گیلان مطرح و با اصلاحاتی إز سوی أعضاء کمیته مورد تصویب قرار گرفت. این طرح پس إز تکمیل به کارگروه پرورش ماهی در قفس استانداری گیلان معرفی و پس إز تامین اعتبارات لازم در سال ٩٦ اجرا خواهد شد.
تعداد بازديد:672