پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401
اخبار
برگزاری جلسه کمیته علمی پرورش ماهی در قفس استان گیلان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
يک شنبه 26 آذر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور چهارمین جلسه کمیته علمی فنی توسعه پرورش ماهی در قفس استان گیلان در روز شنبه مورخه ٩٦/٩/٢٥ با شرکت مدیران ، محققین ، کارشناسان و اساتید ذیربط إز پژوهشکده آبری پروری .شیلات گیلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل دامپزشکی ، محیط زیست ، دانشگاههای گیلان و آزاد اسلامی ، سازمان آب و بانک کشاورزی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه پروژه طراحی و ساخت قفس های غوطه ور کروی پرورش ماهی در دریای خزر إز سوی آقای دکتر باستی استاد گروه مکانیک دانشگاه گیلان مطرح و با اصلاحاتی إز سوی أعضاء کمیته مورد تصویب قرار گرفت. این طرح پس إز تکمیل به کارگروه پرورش ماهی در قفس استانداری گیلان معرفی و پس إز تامین اعتبارات لازم در سال ٩٦ اجرا خواهد شد.
تعداد بازديد:558