پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
انتخاب آقای دکتر خانی پور به عنوان پژوهشگر برتر موسسه‌تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده ها و‌مراکز تابعه در سال ۱۳۹۶
سه شنبه 21 آذر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور بر اساس بررسی عملکرد علمی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی موسسه‌تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده ها و مراکز تابعه آقای دکتر علی اصغر خانی پور دانشیار پژوهشی و عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی دروری آبهای داخلی کشور با کسب بالاترین امتیاز علمی در سه سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ انتخاب و طی مراسمی در هفته پژوهش لوح تقدیر از سوی ریاست محترم موسسه به ایشان اعطا گردید.
تعداد بازديد:918