پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
تشکیل جلسه مشترک پرورش ماهی در قفس های دریای خزر و پرورش بچه ماهیان سوف برای معرفی به قفس با حضور ریاست محترم موسسه در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 20 آذر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز شنبه ۹۶.۹.۱۸ جلسه مشترکی در خصوص اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس در دریای خزر و تولید بچه ماهی سوف سفید برای معرفی و پرورش در قفس به ترتیب فی مابین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با اداره کل شیلات استان گیلان و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با موسسه جهاد نصر در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و با محوریت آن پژوهشکده تشکیل گردید. در این جلسه که آقای دکتر پورکاظمی ریاست موسسه تحقیقات، آقای دکتر مرتضایی ریاست بخش آبزی پروری موسسه ، آقای مهندس شعبانی مدیر کل شیلات گیلان آقای مهندس مکرمی نماینده موسسه جهاد نصر ، آقای دکتر خانی پور ریاست پژوهشکده آبزی پروری و معاونین و کارشناسان دست اندرکار ادارات مشروحه حضور داشتند، پس از ارایه نقطه نظرات خود و تشریح فعالیت های انجام شده در سال جاری پرورش بچه ماهیان سوف در پژوهشکده آبزی پروری مقرر شدکه: بر اساس قرارداد منعقده و شرح خدمات مصوب پژوهشکده آبزی پروری برنامه ریزی لازم برای مطالعات موردنظر را به انجام رسانده و به صورت مستقیم در مراحل اجرایی پرورش ماهیان قزل آلا، کپور و فیل ماهی در قفس بر اساس متدولوژی پیشنهادی خود نظارت داشته تا در پایان پروژه بتواند روش مناسب پرورش را برای اطمینان از سرمایه گذاری سودمند از این صنعت در اختیار پرورش دهندگان قرار دهد. همچنین پژ وهشکده آبزی پروری برای تولید ۵۰ هزار عدد بچه ماهی سوف در سال آینده بر اساس قرارداد منعقده با موسسه جهاد نصر برنامه ربزی نموده و آن موسسه نیز نسبت به تامین و تخصیص اعتبارات لازم اقدام نماید. همچنین از آنجاییکه اعتبارات تخصیصی از جانب موسسه جهاد نصر کافی برای تولید بچه ماهیان نیست موسسه تحقیقات نسبت به تامین معادل آن اقدام کند. بهلاوه مقرر شد در صورت امکان تعدادی از بچه ماهیان تولید شده در سال جاری به صورت آزمایشی از طریق موسسه جهاد نصر در قفس ها پرورش داده شده تا عادت پذیری و رفتار آنها در قفس مورد ارزیابی اولیه قرار گیرد. شایان ذکر است که کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری موفق به تولید بچه ماهیان بالای ۵۰ گرمی در سال جاری شدند.
تعداد بازديد:643