پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
اولین جلسه هماهنگی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان با استاندار محترم گیلان
سه شنبه 23 آبان 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور اولین جلسه هماهنگی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان با جناب آقای دکتر سالاری استاندار جدید استان گیلان در تاریخ ٩٦/٨/٢١ در سالن شهید انصاری استانداری برگزار گردید. در این جلسه که با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیران کل شیلات، دامپزشکی ، منابع طبیعی و روسای موسسات و پژوهشکده های تحقیقاتی استان برگزار گردید ابتدا آقای مهندس شعبان نژاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی گزارش جامعی إز سیمای کشاورزی استان و توفیقات بدست آمده در توسعه کشاورزی در دولت تدبیر و امید را ارایه دادند. سپس آقای دکتر خانی پور رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به نمایندگی إز ٨ موسسه و پژوهشکده تحقیقاتی بین المللی ، ملی و استانی گزارش کاملی از عملکرد و اثر بخشی فعالیت های تحقیقات کشاورزی ، شیلات و آبزی پروری ، دامپروری، منابع طبیعی و دامپزشکی در گذشته و حال استان را ارایه و بر لزوم حمایت های استانداری محترم و سازمان مدیریت و برنامه ربزی استان برای اجرای پژوهش های کاربردی مورد نیاز بخش کشاورزی و تجاری سازی دستاورده های تحقیقاتی تاکید کردند. آقای دکتر سالاری با تقدیر إز اقدامات موثر سازمان جهاد کشاورزی استان و موسسات تحقیقات کشاورزی و آبزی پروری در توسعه کشاورزی و شیلاتی و ارایه رهنمودهای لازم از تشکیل ٢٩ کمیته توسعه استان در استانداری خبر داده و عنوان نمودند که بدلیل جایگاه وبژه کشاورزی و شیلات در استان گیلان ١٠ کمیته برنامه ریزی مستقیما در خصوص توسعه کشاورزی ، شیلات و منابع طبیعی می باشد.
تعداد بازديد:655