پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان "روش های کاربردی کنترل بیماری های ماهی قرمز"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
يک شنبه 21 آبان 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 17 آبان ماه 1396 کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان "روش های کاربردی کنترل بیماری های ماهی قرمز" در سالن جلسات و آزمایشگاه های ویروس شناسی، باکتری شناسی و انگل شناسی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور دانشجویان، همکاران اداره کل شیلات استان گیلان و محققین مراکز مختلف تحقیقاتی برگزار گردیدابتدا توسط اساتید دوره در خصوص اهمیت ایمنی زیستی و اقدامات پیشگیرانه، مدیریت بهداشتی مزارع، آماده سازی بهداشتی مزارع، بیماریهای ویروسی، انگلی، محیطی، باکتریایی، تغذیه ای، روشهای نمونه برداری استاندارد و تهیه و استریلیزاسیون محیطهایی کشت و همچنین در خصوص پروژه های کاربردی بهداشت و بیماری ها در پژوهشکده سخنرانی گردیده و در بخش عملی کارگاه نیز فراگیران بصورت عملی با فعالیتهای تشخیصی انگل شناسی ویروس شناسی و باکتری شناسی آشنا شدند.تعداد بازديد:612