پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری دوره گارگاه آموزشی "تشخیص مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان با استفاده از بافت شناسی"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 15 آبان 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 14 آبان ماه 1396 کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان "تشخیص مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان با استفاده از بافت شناسی" در سالن جلسات و آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان بخش تکثیر و پرورش و اصلاح نژاد آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور دانشجویان و محققین مراکز مختلف تحقیقاتی برگزار گردید ابتدا اساتید فیزیولوژی دکتر محمد صیاد بورانی و دکتر محدثه احمدنژاد در خصوص اهمیت و سوابق بافت شناسی، کاربرد بافت شناسی در علوم شیلاتی، روند تولید مثل ماهیان، انواع توسعه گنادی، مراحل مختلف رسیدگی جنسی، نحوه تشخیص زمان رسیدگی جنسی، مراحل مختلف بافت شناسی کلاسیک، نحوه انجام آزمایشات، پروژه های کاربردی در خصوص مطالعات فیزیولوژی و بافت شناسی در پژوهشکده توضیحاتی ارائه گردید. در بخش عملی کارگاه نیز فراگیران بصورت عملی با بافت شناسی گنادهای جنسی ماهی آشنا شدند.

تعداد بازديد:643