پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
سفر هیات پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به کشور جمهوری آذربایجان
يک شنبه 14 آبان 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای تهیه بچه ماهی آزاد کورا برای پرورش در قفس دومین سفر هیات ایرانی به کشور آذربایجان برای پیگیری امکان دریافت بچه ماهیان آزاد نژاد رودخانه کورا در تاریخ ٩٦/٨/٨ انجام شد از نزدیک ماهیان آزاد پرورشی تولیدی در کارگاه پرورشی موجود در شهر گویگول واقع در 310 کیلومتری باکو بازدید شده و به منظور تعیین مشخصات ژنتیکی نمونه برداری از باله ماهیان انجام شد.همچنین به منظور تبادل نظر در خصوص تحویل مولدین، بچه ماهیان و یا تخم¬های چشم زده تولیدی جلسه ای با رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جمهوری آذربایجان در دفتر کار ایشان تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر خانی پور رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی توضیحاتی در خصوص توانمندی ها و قابلیت های پژوهشکده در زمینه های مختلف علوم آبزی پروری را ارائه داده و به نمایندگی و نیابت از ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع درخواست ماهی آزاد کورا را مطرح نمودند. در ادامه نیز آقای دکتر آخوندف رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی جمهوری آذربایجان نسبت به معرفی موسسه مطبوع خود پرداخته و آمادگی مشروط خود را در خصوص تحویل تخم یا بچه ماهی آزاد کورا اعلام نمودند. در نهایت مقرر شد در نشست مشترک با آقای دکتر پورکاظمی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و آقای دکتر صالحی ریاست سازمان شیلات ایران که در همین ماه با مسئولین وزارت اکولوژی و طبیعت جمهوری آذربایجان در باکو برگزار می شود موضوع نهایی گردد.تعداد بازديد:702