پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه مدیریت احیای تالاب انزلی با حضور استاندار محترم گیلان
شنبه 6 آبان 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز پنجشنبه مورخ 96.8.4 جلسه مدیریت احیای تالاب انزلی با حضور آقای دکتر سالاری استاندار محترم گیلان، تمامی مدیران کل ادارات گیلان، پژوهشکده آبزی پروی آبهای داخلی، محققین و سایر ذیربطان در مرکز مراجعات مردمی ادراه کل محیط زیست گیلان واقع در قلمگوده بندر انزلی ساعت 9 صبح برگزار گردید. در این جلسه مدیران 6 زیر کمیته احیای تالاب گزارشات پیشرفت کار فعالیت های خود را ارائه دادند. در این جلسه آقای دکتر خانی پور ریاست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نیز به فعالیت های گسترده آن پژوهشکده در راستای احیای زیستی تالاب انزلی اشاره نموده و تاکید نمودند که پژوهشکده آبزی پروری آمادگی لازم برای اجرای سایر فعالیت های اجرایی در زمینه احیای ذخایر در معرض خطر و تمامی گونه های ماهیان ارزشمند تالاب را دارد. در خاتمه استاندارد محترم در خصوص اهمیت بسیار زیاد تالاب در زمینه های مختلف بوم شناسی و زیستی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره و پرداختن عملیاتی و همه جانبه به موضوع احیای تالاب انزلی تاکیدات موکدی را داشته اند.تعداد بازديد:638