پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی تولید انواع فرآورده های دودی گرم ماهی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 2 آبان 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای ترویج دستاوردهای پژوهشی و برنامه ریزی اجرای سری کارگاههای آموزشی در سال ١٣٩٦، در تاریخ ٩٦/٧/٣٠ دوره آموزشی تولید انواع فرآورده های دودی گرم ماهی با شرکت فراگیران از کارخانجات فرآوری آبزیان کل کشور، کارشناسان شیلاتی و دانشجویان رشته شیلات در بخش فرآوری آبزیان پژوهشکده برگزار گردید. در این دوره فراگیران با اصول علمی این تولید آشنا شده و در بخش تولید این مرکز بصورت عملی با روشهای آماده سازی ماهی، سس گذاری، پخت أولیه و دودی کردن ماهی بصورت صنعتی و انواع بسته بندی بروش خلا و اتمسفر اصلاح شده آشنا شدند. به فراگیرانی که این دوره را با موفقیت به اتمام رساندند گواهی نامه اعطا گردید.

تعداد بازديد:838