پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه برنامه ریزی پرورش تجاری ماهی سفید در استان گیلان
سه شنبه 2 آبان 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور پیرو جلسه شورای هماهنگی مدیران شیلاتی و مراکز تحقیقاتی و دستور آقای دکتر صالحی ریاست محترم سازمان شیلات ایران در خصوص تولید تجاری ماهی سفید از طریق آبزی پروری در مزارع گرم آبی و همچنین معرفی آن به آبزی پروری دریایی قفس در روز دوشنبه مورخه 96.8.1 در سالن جلسات اداره کل شیلات گیلان جلسه برنامه ریزی برگزار گردید . این جلسه با حضورریاست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ،رییس بخش آبزی پروری پژوهشکده،معاونت آبزی پروری شیلات گیلان ، روسای مراکز بازسازی ذخایر اداره کل شیلات و کارشناسان اداره کل برگزار گردید. ابتدا معاون آبزی پروری شیلات در خصوص تاکید ریاست سازمان شیلات ایران بر پرورش ماهی سفید و اهمیت این کار و کارهای انجام گرفته تاکنون مطالبی را ارایه داشتند و سپس ریاست پژوهشکده بر نقش تحقیقات در این طرح و پیشینه مطالعات کاربردی در خصوص پرورش ماهی سفید مطالبی را ذکر کردند. سایرین نیز نکاتی را بیان نمودند. در نهایت تصمیم گرفته شد این طرح با هدایت پژوهشکده و با همکاری آن با مراکز تکثیر اداره کل و با اولویت اجرا در مزارع بخش خصوصی انجام شود. همچنین برای بستر سازی لازم اطلاعات کلی در خصوص بیولوژی و ویژگی های رفتاری و تغذیه ای ماهی سفید توسط محققین پژوهشکده تهیه شده و یک نشست علمی در این خصوص با حضور همه محققین ، کارشناسان و اساتید دانشگاه مرتبط طی یکماه آینده در پژوهشکده برگزار شود. همچنین قرار شد عناوین پروژه های پیشنهادی برای یک دوره کاری 3 تا 5 ساله طی 15 روز آینده تهیه و به پژوهشکده ارسال شود.




تعداد بازديد:666