پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
برگزاری سمینار علمی تحت عنوان " معیارها و روش های انتخاب مکان های مناسب استقرار قفس های پرورش آبزیان "در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 25 مهر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سمینارعلمی تحت عنوان " معیارها و روش های انتخاب مکان های مناسب استقرار قفس های پرورش آبزیان " مورخ ٩٦/7/23 توسط آقای مهندس "عادل حسینجانی" با حضور محققین پژوهشکده در سالن همایش پژوهشکده برگزار گردید. در این سمینار چگونگی تعیین معیارها و عوامل موثر و همچنین نحوه تحلیل همزمان آنها با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر GIS به منظور شناسایی پهنه های مناسب استقرار قفس و سازه های پرورش آبزیان ارائه گردید. خاتمه ارائه سخنرانی نیز به طرح پرسش ها و تبادل نظر بین پژوهشگران حاضر در سمینار اختصاص یافت.تعداد بازديد:448