پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
دبیرخانه پژوهشی سنبل آبی
پروژه مبارزه شیمیایی با گیاه سنبل آبی و اثرات سموم بر زیستمندان تالاب انزلی در شرایط مزوکوزم
تاريخ ارسال: سه شنبه 18 مهر 1396
پروژه مبارزه شیمیایی با گیاه سنبل آبی و اثرات سموم بر زیستمندان تالاب انزلی در شرایط مزوکوزم با سم پاشی اولیه اغاز گردید. در این بررسی چهار نوع سم با غلظت های مختلف مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این مطالعه علاوه بر کارایی علف کش ها روی گیاه سنبل آبی، اثرات آنها روی فیتو پلانکتون، زئو پلانکتون و ماهیان در 24 حوضچه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا قبل از سم پاشی اولیه، نمونه برداری از فاکتورهای زیستی و غیر زیستی انجام گرفت.
تعداد بازديد:402