پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 19 تیر 1399
اخبار
برگزاری جلسه شورای اداری مالی در پرژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 18 مهر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ ٩٦/٧/١٢ جلسه شورای اداری و مالی پژوهشکده با حضور اعضای محترم شورا از پژوهشکده و ایستگاههای تابعه برگزار و در خصوص موضوعات ارجاعی به شورا بحث و تصمیم گیری شد. در این جلسه شورا همچنین از ٤ نفر از همکاران پرژوهشکده که در سال ٩٦ به افتخار بازنشستگی نائل شده بودند و یکنفر از همکاران بعنوان جهادگر مدافع حرم از سوی ریاست پژوهشکده تقدیر گردید.
تعداد بازديد:282