پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
بازدید پرفسور Komen رییس دپارتمان تکثیر آبزیان دانشگاه واخنینگن هلند از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 5 مهر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور پیرو بازدید و تفاهم أولیه همکاری هیات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به سرپرستی ریاست محترم موسسه در سال گذشته با اساتید و محققین شیلاتی دانشگاه واخنینگن هلند، در تاریخ ٩٦/٧/٣ آقای پرفسور کوهن ریاست دپارتمان تکثیر و ژنتیک آبزیان این دانشگاه با همراهی آقای دکتر مرتضایی ریاست بخش آبزی پروری موسسه از بخش های تخصصی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در شهر بندر انزلی بازدید و در جلسه شورای پرژوهشی با حضور أعضاء شورا شرکت نمودند. در این جلسه که با حضور معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل شیلات گیلان برگزار شد ، گزارش کاملی از فعالیت های پژوهشی و دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشکده در یکصد سال فعالیت خود ارایه و در خصوص همکاریهای مشترک با آن دانشگاه خصوصا اصلاح نژاد کپور ماهیان چینی و تکثیر و پرورش برخی گونه های آبزی مشترک مذاکره گردید. در ادامه از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید انصاری و مرکز تکثیر و پرورش کپور ماهیان مهندس خوشحال در حومه رشت بازدید بعمل آوردند.

تعداد بازديد:807