پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
بازدید و برگزاری جلسه مشترک اساتید و محققین دانشگاه واخنینگن هلند از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 5 مهر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز سه شنبه مورخ.96/7/4 آقایان دکتر Kals و Leon و Jones از دانشگاه واخنیگن کشور هلند از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری بازدید نمودند . در این بازدید فعالیتها و پروژه های انجام گرفته طی ده سال اخیر در بخش را توضیح داده شده و نتایج همکاری مشترک این بخش با گروه هلندی در سال 2002 بررسی و در باره طرح و زیر پروژه های بهره برداری از گوشت و زایدات ماهی کپور نقره ای که توسط محققین هلندی و ایرانی تدوین شده بود مذاکره شد . در قسمت دوم در رابطه با پیشنهاد جدید در رابطه با تدوین پروژه های جدید عنوان گردید و پس از بحث فراوان قرار شد در رابطه با استفاده از زایدات و ماهیان پلاژیک در شمال و جنوب کشور بعد از تبادل نظر نهایی تدوین و برای سال جدید به اجرا درآید در ادامه کارشناسان هلندی از سالن و آزمابشگاههای بخش و کارخانه کنسرو پارس کادوس و همچنین سفره شیلاتی فرآهم شده نیز بازدید نمودند. مهمانان دانشگاه واخنینگن همچنین از جاذبه های طبیعی تالاب انزلی نیز بازدید کردند.
تعداد بازديد:781