پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
دبیرخانه پژوهشی سنبل آبی
بررسی پراکنش سنبل آبی در تالاب انزلی طی پائیز و زمستان 1395 و خرداد-تیر 1396 در تالاب انزلی
تاريخ ارسال: چهار شنبه 5 مهر 1396
بررسی پراکنش سنبل آبی در تالاب انزلی طی پائیز و زمستان 1395 و خرداد-تیر 1396 در تالاب انزلی با محدودیتهای زیاد محیطی انجام گرفت. نتایج بررسی ها طی پائیز 1395 حضور گیاه را در بخش های کرانه ای تالاب انزلی در تمامی نقاط نشان داده است که در برخی مناطق از گستره وسیع برخوردار بوده است. در فصل زمستان 1395 تنها بقایای گیاهان مرده درنقاط پراکنش یافته قبلی مشاهده گردید. گشت زنی در خرداد-تیر عدم مشاهده این گیاه را در بسیاری از مناطقی که قبلا حضور داشته را نشان داده است. بطور مشخص در دو نقطه از تالاب انزلی گیاه مذکور مشاهده گردید. دلایل حذف و کاهش گستره گیاه در تالاب انزلی در قالب پروژه مربوطه در حال بررسی می باشد.
تعداد بازديد:443