پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری ششمین جلسه شورای پژوهشی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 29 شهریور 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ ٩٦/٦/٧ ششمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با حضور رئیس پژوهشکده ، معاونین پرژوهشی و اداری مالی و سایر أعضاء در سالن جلسات برگزار شد. در این جلسه شورا راهکارهای تحقق برنامه علمی ، پژوهشی سال ٩٦ ، ترویج یافته های پژوهشی ، ارزشیابی محققین غیر هیات علمی در سال ٩٥ و برنامه ارزیابی ماهیانه کلیه محققین مورد بحث و تصویب قرار گرفت.تعداد بازديد:592