پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
اجرای سخنرانی علمی در خصوص بررسی وضعیت تولید مثل ماهی کپور بومی در تالاب انزلی درپژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 29 شهریور 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سخنرانی علمی توسط دکتر کیوان عباسی در روز یکشنبه 96.6.19 با حضور محققین و کارشناسان شیلاتی برگزارشد . در این سخنرانی به موضوعاتی در خصوص وضعیت زیستی ، ساختار طولی ، وزنی و سنی ماهیان ، سن بلوغ به تفکیک ماهیان نر و ماده ، نحوه رسیدگی جنسی ، دوره تخمریزی ، هماوری مطلق و ... اشاره شد. در این بررسی محقق از روش های زیست سنجی ماهیان ، بررسی بیولوژیکی ، روش بافت شناسی کلاسیک ، تعیین شاخص های رسیدگی جنسی استفاده کرد .تعداد بازديد:456