پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
اجرای اولین مرحله از فاز دوم مطالعات جامع دریاچه چیتگر تهران توسط محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 21 شهریور 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور اکیپ محققین بخش بوم شناسی ، ارزیابی ذخایر و بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده از تاریخ چهارم شهریور ماه بمدت یک هفته به دریاچه چیتگر تهران اعزام گردید.این سفر بمنظور بررسی تغییرات تنوع گونه ای ماهیان، فراوانی و تغذیه آنها ، بررسی اثرات بوم شناختی رهاسازی ماهیان شکارچی بر جمعیت ماهیان هرز دریاچه و بررسی بیماریهای شایع درماهیان دریاچه چیتگر انجام گرفت. مجری و همکاران محترم پروژه ضمن انجام نمونه برداری های مختلف و مطالعه نمونه ها در این سفر جلسات هماهنگی با مدیران اجرایی دریاچه و مشاوران علمی ایشان آقایان دکتر عبدلی و دکتر کیابی برای بررسی کمی و کیفی روند اجرای این پژوهش برگزار کردند.
تعداد بازديد:860