پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401
اخبار
اجرای اولین مرحله از فاز دوم مطالعات جامع دریاچه چیتگر تهران توسط محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 21 شهریور 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور اکیپ محققین بخش بوم شناسی ، ارزیابی ذخایر و بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده از تاریخ چهارم شهریور ماه بمدت یک هفته به دریاچه چیتگر تهران اعزام گردید.این سفر بمنظور بررسی تغییرات تنوع گونه ای ماهیان، فراوانی و تغذیه آنها ، بررسی اثرات بوم شناختی رهاسازی ماهیان شکارچی بر جمعیت ماهیان هرز دریاچه و بررسی بیماریهای شایع درماهیان دریاچه چیتگر انجام گرفت. مجری و همکاران محترم پروژه ضمن انجام نمونه برداری های مختلف و مطالعه نمونه ها در این سفر جلسات هماهنگی با مدیران اجرایی دریاچه و مشاوران علمی ایشان آقایان دکتر عبدلی و دکتر کیابی برای بررسی کمی و کیفی روند اجرای این پژوهش برگزار کردند.
تعداد بازديد:736