پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری سخنرانی علمی "بررسی راههای مقابله با گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی "در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 21 شهریور 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سخنرانی علمی با عنوان " بررسی راههای مقابله با گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی" توسط دکتر میرزاجانی در حضور اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان پژوهشکده ارائه گردید. در این سخنرانی آشنایی با گیاه سنبل آبی، معضلات و مشکلات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور و رشد آن تشریح گردید. راههای متداول و روز آمد مبارزه با گیاه در سطح دنیا مورد بحث قرار گرفت. در بخش سوم سخنرانی آخرین نتایج حاصل از طرح جامع " بررسی پراکنش، بوم شناسی و کنترل شیمیایی گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی" که مورد تصویب سازمان تحقیقات کشاورزی ارائه گردید. طرح مذکور بر اساس توافقنامه موجود با محیط زیست استان گیلان در حال اجرا بوده و توسط مجریانی از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی کشورو سازمان گیاه پزشکی کشور هدایت می گردد. نتایج بررسی ها نشان داده که برخی ازعلف کش ها باعث از بین رفتن گیاه می شود. همچنین واریته هایی از قارچ های آلوده کننده از گیاه جدا گردید که کاهش دهنده رشد آن می باشد. اگرچه هیچ حشره بومی برای کنترل آن یافت نگردیده ولی برخی گونه های مهاجم از حشرات قادرند به شدت از برگ آن تغذیه کنند. در انتها اذعان گردید که بررسی های بیشتر برای تکمیل نتایج در حال انجام می باشد.تعداد بازديد:621