پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
بازدید گروه اعزامی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از سایت پرورش متراکم گربه ماهی در شهر سارواش مجارستان
سه شنبه 21 شهریور 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در جریان مسافرت علمی تیم اعزامی مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به کشور مجارستان و آقای دکتر ولی پور معاون تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در اولین روز کاری در 96.6.14 بازدیدی از سایت پرورش متراکم گربه ماهی افریقایی و اروپایی بازدید به عمل آمد. در این سایت با مساحت کلی 5000 متر مربع بیش از 1200 تن ماهی اسبله در سیستم نیمه مدار بسته در وان های پلی اتیلنی تولید می شود. لازم به ذکر است که در ایران گونه گربه ماهی اروپایی Silurus glanis وجود دارد که زمینه تولید آن برای مصرف اهل تسنن و صادرات فراهم خواهد بود. در این بازدید برنامه ریزی لازم برای همکاری های مشترک جهت تولید ماهی اسبله در ایران به عمل آمد.تعداد بازديد:845