پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
بازدید گروه اعزامی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از سایت پرورش و نگهداری نژادهای مختلف ماهی کپور در بی هار اوگرا
دو شنبه 20 شهریور 1396
.
به گزارش آقای دکتر ولی پور معاونت پژوهشی پرژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز پنج شنبه مورخ 96.6.16 گروه اعضامی موسسه تحقیقات از سایت پرورش و نگهداری نژادهای مختلف ماهی کپور به نام بی هار اوگرا واقع در 130 کیلومتری شهر سارواش مجارستان بازدید به عمل آورده و از نزدیک با روش های تولید نژادهای لاین ماهی کپور آشنا شدند. این سایت بیش از 2000 هکتار مساحت داشته اما در حال حاضر تنها 800 هکتار آن مورد بهره برداری قرار دارد. مساحت استخرها از حداقل 40 تا حداکثر 170 هکتار بوده و برای زمستان گذرانی ماهیان مهیا شده است. بخش عمده ای از ماهیان تولیدی نیز به بازار عرضه می گردد.تعداد بازديد:640