پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
حضور محققین بخش بوم شناسی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در استان اردبیل
شنبه 4 شهریور 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای انجام پروژه ".. طرح پایلوت احیای دریاچه نئور" به سفارش اداره کل محیط زیست استان اردبیل روز چهارشنبه تاریخ 25/5/1396 گروه مطالعاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از بخش اکولوژی به محل دریاچه در استان اردبیل عزیمت نمودند. نمونه برداری از عوامل زیستی شامل موجودات پلانکتونی، کفزیان و ماهیان دریاچه انجام گرفت. همچنین نمونه برداری از پارامترهای غیر زیستی شامل پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب و خصوصیات بستر انجام گرفت. حاشیه دریاچه و چشمه های منتهی به دریاچه برای نمونه های آمفی پود گامارس مورد کاوش قرار گرفت. مشاهدات صحرایی حضور مستمر ماهی کاراس را نشان داده است. که در بخشهای جنوبی و شمالی دریاچه که تراکم پوشش گیاهی زیاد بوده فراوانتر بودند. نمونه های گامارس در برخی از نقاط دریاچه با تراکم بسیار ناچیز دیده شد. حضور یک گونه اسفنج با فراوان وتراکم بسیاری بالا برای اولین باردر حاشیه دریاچه و در در لابه لای پوشش گیاهی مشاهده شد. رنگ آب دریاچه سبز و از شفافیت پایین برخوردار بود که حاکی از تولیدات پلانکتونی بالا میباشد.تعداد بازديد:597