پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
اخبار
اعزام تیم تحقیقاتی بخش بهداشت و بیماریهای پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به استان مازندران
سه شنبه 31 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 29 و 30/ 05/ 96 با اعزام تیم بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به استان مازندران علاوه بر ادامه نمونه برداری های بهداشتی ماهیان مزارع منتخب در پروژه پرورش ماهی قزل آلای SPF، جلسه هم اندیشی در مرکز ماهیان سردابی تنکابن با حضور آقایان دکتر سپهداری و دکتر مهرابی از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و آقای دکتر قاسمی رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و آقایان دکتر محسنی و دکتر حقیقی از مرکز تحقیقات ماهیان سردابی تنکابن و آقایان امیدوار و راست روان تشکیل شد و پس از بررسی پروژه های در حال اجرا، یک پروژه با عنوان پایش بیماری های ویروسی در مرکز پیش قرنطینه ماهیان عاری از بیماری به عنوان یکی از پروژه های زیر طرح SPF تصویب گردید و اجرای آن به عهده پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی قرار داده شد.تعداد بازديد:679