پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
برگزاری سمینار علمی تحت عنوان تکثیر و تولید ماهی سوف حاجی طرخان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 31 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 95.5.29 سمینار علمی تحت عنوان تکثیر و تولید ماهی سوف حاجی طرخان توسط آقای مهندس صادقی نژاد یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده در سالن اجتماعات انجام گرفت. از آنجاییکه این گونه در تالاب انزلی در معرض خطر انقراض قرار دارد با هماهنگی صیادان محلی مبادرت به صید، نگهداری ، تکثیر و تولید بچه ماهیان و سپس رهاسازی به تالاب انزلی در حضور صیادان و مسئولان گردید. در این سمینار ، نحوه نگهداری مولدین ، تعداد مولدین ، نسبت جنسی ، نحوه و میزان تزریق هورمون القا کننده تکثیر ، لانه سازی و اانه گذاری در داخل وان ها ، نحوه تکثیر ، دوره انکوباسیون ، نحوه تغذیه در دوران لاروی و فرای و فینگرلینگ ، نحوه آماده سازی و باروری استخر خاکی ، و نکات مهم پرورش و صید بچه ماهیان و رهاسازی 3500 قطعه بچه ماهیان اشاره شد. در نهایت جمع بندی در خصوص ادامه این کار و تکثیر مصنوعی ، مولدسازی و تولید نسل در قالب پروژه انجام شد .تعداد بازديد:421