پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
همایشهای داخلی پژوهشکده
برگزاری سمینار علمی تحت عنوان " تاثیر شانه دار بر جمعیت زوپلانکتون های دریای خزر"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 30 مرداد 1396