پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 2 اردیبهشت 1403
اخبار
برگزاری نشست زیر کمیته کیفیت آب کارگروه احیای تالاب انزلی با شرکت محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
شنبه 28 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور نشست زیر کمیته کیفیت آب کمیته احیای تالاب انزلی با شرکت کارشناس ارشد جایکا آقای اکادا و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب , سازمان آب منطقه ای گیلان ,جهاد دانشگاهی ,سازمان محیط زیست و پژوهشکده آبزی پروری آّبهای داخلی روز سه شنبه مورخ 24/2/1396 در خصوص روشهای آنالیز پارامترهای فیزیک و شیمی آب و رسوب تالاب انزلی در دفتر محیط زیست استان گیلان تشکیل شد .در این نشست ابتدا آقا اکادا از جایکا نتایچ نمونه های آب تالاب انزلی را که در سه آزمایشگاه محیط زیست استان , آزمایشگاهی در کشور ژاپن و کشور هلند آنالیز شده بود را توضیح دادند وعدم انطباق نتایج سه آزمایشگاه را بیان نمودند همچنین گزارشی از نمونه برداری درتالاب انزلی در رابطه با نفوز شوری آب دریا به تالاب ارائه دادند و بیان نمودند که نتایج این نمونه برداری نشان میدهد که شوری آب دریا در شرایط کولاک باوجود احداث اسکله های جدید دربندر انزلی به مناطق مختلف تالاب انزلی بویژه در تالاب سرخانکل نفوز مینماید .سپس تبادل نظر کارشناسی در خصوص موضوعات مطرح شده صورت پذیرفت و در پایان مقرر گردید که برای ادامه پایش تالاب انزلی ادارات مرتبط توانمندیهای خود را در هر یک از موضوعات پایش ارائه دهند.تعداد بازديد:683