پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
بر گزاری دوره آموزشی وسمینار یکروزه تجاری سازی دست آوردهای تحقیقاتی و تشکیل شرکت های دانش بنیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 24 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور دوره آموزشی و سمینار یکروزه ای با عنوان تجاری سازی دست آوردهای تحقیقاتی پژوهشکده و آشنایی با چگونگی تشکیل هسته های فناور، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در تاریخ ٩٦/٥/٢٣با حضور تمامی محققین پژوهشکده و ایستگاههای تحقیقاتی وابسته در سالن جلسات برگزار شد. در این همایش پس از ارایه آموزشهای لازم ، پیشنهادات نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی همکاران در تخصص های آبزی پروری ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ، فرآوری آبزیان ، بوم شناسی آبزیان و تغذیه آبزیان برای تجاری سازی بررسی و ١٧ پیشنهاد تجاری سازی از دستاوردهای تحقیقاتی با قابلیت فناورانه بودن و داشتن بازار مناسب برای تولید تجاری انتخاب و در فرم های مربوطه برای ارسال تنظیم گردید.تعداد بازديد:578