پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
برگزاری سمینار علمی با عنوان بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد کارده مشهد در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 24 مرداد 1396
ارائه دهنده: مهندس سیدحجت خداپرست
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سمینار علمی با عنوان بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد کارده مشهد روز دوشنبه مورخ 22/5/1396 در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ارائه گردید. سد کارده در 40 کیلومتری شمال شهر مشهد درروستای اندرخ بر روی رودخانه کارده با ظرفیت حجم کل ابی 38 میلیون متر مکعب با هدف تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد و آب زراعی پایاب سد احداث و در سال 1368 آبگیری گردید کیفیت آب این دریاچه پس از تخلیه اب سد در سال 1385 تغییر یافت برای شناخت وضعیت کیفیت آب دریاچه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت.در این بررسیها مشخص گردید گه دریاچه در سال یک بار طبقه بندی حرارتی تشکیل میدهد که از اردیبهشت ماه شروع وتا اواسط شهریور ادامه می یابد و بدنبال آن طبقه بندی اکسیژنی نیز مطابق الگوی دما صورت میپذیرد .در زمان طبقه بندی اکسیژنی غلظت اکسیزن در اعماق پایین دریاچه تاحد یک میلیگرم در لیتر کاهش میابد در این سخنران تغییرات زمانی و مکانی پارامترای دمای آب وهوا ، اکسیژن محلول ، pH و هدایت الکتریکی آب ، کربنات و بی کربنات و گاز کربنیک ، نیتریت ، آمونیم و فسفر کل و فسفات محلول(ارتوفسفات ) ، میزان کدورت و کلروفیل مورد بررسی قرار گرفت.تعداد بازديد:415