پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری سمینار علمی تحت عنوان " تاثیر شانه دار بر جمعیت زوپلانکتون های دریای خزر"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 18 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سمینارعلمی تحت عنوان " تاثیر شانه دار بر جمعیت زوپلانکتون های دریای خزر" راس ساعت 10.15 صبح مورخ ٩٦/٥/١٥ در سالن همایش پژوهشکده برگزار گردید، نتایج حاصله از مطالعه نشان داد؛ گونه های غیر بومی زئوپلانکتون طی دو دهه جایگزین گونه های با ارزش بومی دریای خزر گردیده است و فراوانی گونه های زئوپلانکتون غیر بومی همچون آکارتیا بعد از تهاجم شانه دار افزایش داشته است. همچنین مطالعات بیان کرد، تغذیه لارو شانه دار که حدود 90 درصد ساختار جمعیت شانه دار را در دریای خزر تشکیل می دهد از میکروپلانکتون همانند داینوفلاژل، تاژداران، پروتوزوآ بوده است. تغییرات اقلیمی، پدیده های El Nino، Climate change و افزایش سطوح نوترینت مهمترین نقش را در افزایش فراوانی گونه های فرصت طلب زئوپلانکتون (شانه دار و آکارتیا ) وکاهش گونه های بومی ارزشمند در جنوب دریای خزر داشته باشد.تعداد بازديد:565