پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 2 اردیبهشت 1403
اخبار
برگزاری جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی " بررسی شاخص های تروفیک تالاب انزلی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
چهار شنبه 18 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 14/05/1395 گزارش نهایی پروژه " بررسی شاخص های تروفیک تالاب انزلی" با کد مصوب 93002-9351-12-73-14 در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با حضور داوران محترم و همکاران دفاع شد. این پروژه قسمتی از طرحی با عنوان" روند تغییرات جوامع آبزیان تالاب انزلی" بوده که اعتبار مالی آن از طریق استانداری گیلان تامین شده است. در این مطالعه عوامل فیزیکی و شیمیایی و مواد مغذی آب در کل مناطق چهارگانه تالاب انزلی از اردیبهشت 1393 به مدت یکسال و بصورت ماهانه اندازه گیری و بررسی شده است. شاخص های وضعیت تروفیکی TSI به روش ارزیابی چند پارامتری محاسبه و مشخص شد که منطقه غربی تالاب انزلی در سطح یوتروف، منطقه سیاکشیم سوپریوتروف و بقیه مناطق تالاب انزلی در مرحله نهایی تغذیه گرایی یا هایپریوتروف قرار داشتند. با ادامه این وضعیت، ادامه حیات ناقص تالاب انزلی بسیار نگران کننده است و خسارات ناشی از مرگ تالاب بین المللی انزلی در سال های آتی غیر قابل جبران خواهد بود . کنترل وکاهش میزان مواد معلق و مغذی که از طریق رودخانه های حاشیه به تالاب انزلی وارد می شود، همچنین کنترل گیاهان آبزی داخل تالاب نقش مستقیم و موثری در بهبود کیفیت آب وکنترل پدیده یوتریفیکاسیون خواهد داشت.تعداد بازديد:574