پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
بازدید ریاست محترم موسسه آقای دکتر پورکاظمی از ایستگاه جدید تکثیر و پرورش آبزیان شولم فومن
شنبه 7 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ ٩٥/٥/٤ ریاست محترم موسسه از ایستگاه تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور واقع در منطقه شولم فومن بازدید کردند. در این بازدید آقای دکتر خانی پور ریاست پژوهشکده گزارشی از مراحل ساخت ایستگاه شامل استخر های تحقیقاتی ، سالن انکوباسیون، چاههای عمیق ، ایستگاه پمپاژ و سیستم انتقال آب و فضای اداری و آزمایشگاهی با استفاده از منابع استانی و موسسه و همچنین پروژه های تحقیقاتی اجرا شده را آرائه دادند. ریاست موسسه همچنین از مراحل پرورش سوف سفید در این ایستگاه بازدید کردند.دکتر پورکاظمی در این بازدید در نشستی با مدیران و محققین ایستگاه به نظرات و پیشنهادات ایشان توجه نموده و اولویت های پژوهشی و توسعه اَی این ایستگاه خصوصا ایجاد بانک ژن ماهیان بومی دریای خزر و آبهای داخلی و إصلاح نژاد ماهی کپور را طرح نمودند.
تعداد بازديد:490