پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
بازدید ریاست محترم موسسه از کشتی گیلان در اسکله بندر انزلی
شنبه 7 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور آقای دکتر پورکاظمی ریاست محترم موسسه در تاریخ ٩٥/٥/٤ از مراحل تعمیر و آماده سازی کشتی تحقیقاتی گیلان در اسکله صیادی بندر انزلی بازدید کردند. در این بازدید آقای مهندس نوروزیان گزارش جامعی از اقدامات انجام شده و کارهای تعمیراتی باقیمانده را آرائه داده و ریاست موسسه نیز اولویت های اجرایی برای آماده سازی سریعتر کشتی برای شروع عملیات گشت تحقیقاتی را مطرح نمودند.تعداد بازديد:645