پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه کمیته علمی و فنی پرورش ماهی در قفس استان گیلان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 28 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سومین جلسه کمیته علمی و فنی پرورش ماهی در قفس در تاریخ ٩٦/٤/٢٧ با شرکت رئیس پژوهشکده به عنوان دبیر کمیته ، معاون تحقیقاتی ، رئیس بخش آبزی پروری پژوهشکده ، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان گیلان، رئیس و معاون موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر، أساتید دانشگاههای استان، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، محیط زیست، آب منطقه ای و بانک کشاورزی تشکیل شد. در این جلسه طرح ساخت و استقرار قفس های جدید کروی غوطه ور توسط گروه مکانیک دانشگاه گیلان برای پرورش ماهی در استان که از سوی کارگروه توسعه آبزی پروری در قفس استانداری گیلان به کمیته علمی و فنی برای بررسی تخصصی ارجاع شده بود توسط طراح محترم آقای دکتر باستی آرائه شده و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم گیری شد تا پروپوزال یک طرح پایلوت سازه قفس در ابعاد و اندازه تجاری با مشخصات کامل تکنیکی و بیوتکنیکی تهیه و پس از تصویب در کارگروه بصورت مشترک بین دانشگاه گیلان و مراکز تحقیقات شیلاتی استان در مقایسه با قفس های شناور در فصل آینده از نظر کارآمدی و راندمان تولید مقایسه گردد. اعتبارات مورد نیاز برای ساخت این قفس جدید ، پرورش ماهی و آزمایشات آب و بهداشت و بیماریها در طول دوره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین خواهد شد.
تعداد بازديد:488