پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
کشت انبوه و پرورش کرم های mill worms و super worms در ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 26 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای تحقق اهداف ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان پژوهشکده پروژه پرورش کرم های سوسک تاریکی (super worms and mill worms) در ایستگاه مذکور آغاز و هم اینک به مرحله تولید انبوه رسیده است. شایان ذکر است با تولید تجاری این محصول می توان بخش اعظمی از نیازمندیهای غذایی آبزیان (خصوصا در مراحل لاروی و بچه ماهی نورس) را تامین نمود. دانش فنی این پروژه آماده انتقال به بخش دولتی و خصوصی تکثیر و پرورش آبزیان است.
تعداد بازديد:726