پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
اخبار
بازدید متخصصین موسسه هاکی کشور مجارستان از مزارع نمونه پرورش ماهی استان گیلان
شنبه 24 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز دوم حضور محققین موسسه تحقیقاتی هاکی کشور مجارستان در استان گیلان در تاریخ ٩٥/٤/٢٣ گروه مرکب از محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور و کارشناسان مجاری با همراهی مدیران و کارشناسان اداره شیلات گیلان از مزارع نمونه تکثیر ماهیان گرم آبی مهندس خوشحال، مزرعه پرورش فوق متراکم کپور ماهیان منفرد صومعه سرا با تولید متوسط ده تن در هکتار و مزرعه پرورش تک گونه اَی ماهی کپور در حوضچه های زینکالیومی آقای شاهی بازدید نموده و ضمن آشنایی با توانمندی های آبزی پروری استان گیلان در خصوص همکاری این مزارع با برنامه مشترک إصلاح نژاد ماهی کپور با ایشان مذاکره گردید. صاحبان نمونه مزارع تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی استان ضمن ابراز خوشحالی از این اقدام ارزنده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و پرژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در طراحی و تامین اعتبار پروژه اصلاح نژاد ماهی کپور در این خصوص قول همکاری کامل دادند.


>


>


>

تعداد بازديد:1250