پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
بازدید هیات کارشناسی مجارستان از بازار محلی ماهی فروشان بندرانزلی
شنبه 24 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای همکاری های مشترک در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان در روز پنجشنبه مورخ 95.4.22 کارشناسانی از کشور مجارستان و محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، به منظور آشنایی با تنوع گونه های اقتصادی دریای خزر و تالاب انزلی و همچنین ماهیان پرورشی منطقه بازدیدی از بازار ماهی فروشان در بازار محلی مشهور به شنبه بازار انزلی داشته و از نزدیک انواع ماهیان، به ویژه تنوع فنوتیپی، اندازه و مناطق زیستی آنها را مورد ارزیابی قرار دادند. در این بازدید زمینه های همکاری بیشتر در بسیاری از گونه های مستعد مورد علاقه و مشترک طرفین مشخص گردید.


>


>

تعداد بازديد:501