پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برای اولین بار بچه ماهی سوف حاجی طرخان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور تولید و در تالاب انزلی رهاسازی شد
چهار شنبه 21 تیر 1396
.
سوف حاجی طرخان یکی از ماهیان با ارزش اقتصادی و غذائی تالاب های شمال کشور بویژه تالاب انزلی در گذشته بوده که متاسفانه بدلیل صید بی رویه ذخایر آن به شدت کاهش یافته و در معرض انقراض نسل قرار گرفته است. براساس پیشنهاد پژوهشکده و حمایت اجرائی و اعتباری استانداری محترم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان پروژه تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی سوف حاجی طرخان در سال ١٣٩٥ برای اولین بار در ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش ماهی شولم پژوهشکده اجرا و در تاریخ ٢٠ تیرماه ١٣٩٦ اولین محموله این ماهیان با حضور اعضای شورای اسلامی روستای آبکنار بندر انزلی ، تعاونی صیادان و صدا و سیمای گیلان در تالاب انزلی رهاسازی گردید . در این پروژه همچنین بخشی از بچه ماهیان سوف حاجی طرخان برای حفظ ذخایر ژنتیکی و مولد سازی با هدف معرفی به صنعت آبزی پروری در ایستگاه نگهداری خواهند شد.


>


>


>

تعداد بازديد:608