پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
اجرای پروژه بررسی تولید فرآورده خشک از میگوی ریز تالاب انزلی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 17 تیر 1396
.
میگوی ریز آب شیرین ماکروبراکیوم نیپوننس به عنوان یک گونه غیر بومی در چند سال اخیر در کشور و تالاب انزلی ظهور نموده و بدلیل افزایش بسیار زیاد ذخایر آن در این تالاب در حال تبدیل شدن به یک معضل زیستی می باشد. طرح پژوهشی مطالعات جامع این میگو شامل ارزیابی ذخایر، پراکنش ، تغذیه و تولید مثل . روش های بهینه صید و فرآوری این میگو بر اساس سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و هدایت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در سال ١٣٩٦ در حال اجرا می باشد. این میگو علیرغم دارا بودن ارزش غذائی بالا بدلیل ریز جثه بودن تقاضای مصرف انسانی نداشته و مورد صید و بهره برداری قرار نمی گیرد. در راستای ایجاد تقاضا برأی مصرف انسانی آن پروژه تحقیقاتی بررسی تولید فرآورده خشک غذائی از این میگو در تاریخ ٩٦/٤/١٢ در بخش تحقیقات فرآوری آبریان پژوهشکده آغاز گردید. در اجرای پروژه میگوها به دو روش آون و آتموس خشک شده و پس از جداسازی عضله خشک طی فرایندی صنعتی به پودر سوپ میگو تبدیل می گردند.


>


>

تعداد بازديد:593