پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
اخبار
غنی سازی ماکارونی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC ) در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 17 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور پروژه ای تحقیقاتی با هدف غنی سازی ماکارونی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC ) از گوشت چرخ شده و زایدات ماهی کپور نقره ای به منظور افزایش سرانه مصرف پروتئین ماهی مخصوصاً اسیدهای آمینه ضروری در قالب فرآورده های غذایی نوین در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پرژوهشکده اجرا گردید. کنسانتره پروتئین ماهی دارای درصد بسیار بالا از نظر میزان پروتئین (>80 درصد) میباشد و یک منبع پروتئینی از آبزیان، با ارزش غذایی بسیار بالا جهت غنی سازی در سایر فرآورده های غذایی محسوب می گردد و با توجه به اینکه ماکارونی تولید شده در کشور بر پایه استفاده از غلات که دارای درصد پروتئین پایین(4-3 درصد) می باشد، بدین جهت از درصدهای مختلف کنسانتره پروتئین ماهی جهت غنی سازی ماکارونی مورد استفاده قرار گرفت و ارزیابی کیفی و ارزش غذایی آن با نمونه های شاهد(بدون استفاده از FPC) مقایسه گردید و نتایج اولیه نشان داد این محصول در مقایسه با نمونه شاهد دارای ارزش غذایی بسیار بالا مخصوصاً از نظر درصد پروتئین می باشد و با توجه به مواد اولیه در دسترس و قابلیت تولید FPC از ماهیان ریز اندام و زایدات میتوان به اقتصادی بودن این محصول پروتئینی بسیار امیدوار بود و بتوان با گسترش تولید صنعتی آن در کشور گام مهمی در راستای ارتقای کیفیت تغذیه هموطنان برداشت.


>


>

تعداد بازديد:401