پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
اخبار
تکثیر موفقیت آمیز ماهی سوف حاجی طرخان برای اولین بار در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 17 تیر 1396
.
ماهی سوف حاجی طرخان از ماهیان شکارچی بومی تالاب انزلی بوده که در گذشته با ذخایر غنی یکی از ماهیان اصلی در صید تجاری صیادان بوده واز ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بود.متاسفانه به دلیل صید بی رویه وعدم بازسازی ذخایر ان از میزان تجمع این ماهی به شدت کاسته شده وحتی در معرض انقراض نسل قرار گرفته .پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برأی اولین بار اقدام به صید تعداد محدودی از مولدین این ماهی نموده و در سال ٩٦ در ایستگاه تکثیرو پرورش ماهی شولم فومن با تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی آن و پرورش لاروها و بچه ماهیان با غذای طبیعی و دستی،موفق به تولید هزاران قطعه از بچه ماهی سوف حاجی طرخان در اوزان ١٠ تا ٢٠ گرم گردیده است.براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است این بچه ماهیان در برنامه اَی با حضور مدیران استانی و صیادان تالاب انزلی صید وبه تالاب رهاسازی گردند.امید است با انتقال دانش فنی تکثیر و پرورش این ماهی به مراکز اجرایی و تداوم بازسازی ذخایر آن نسل سوف حاجی طرخان مجددا احیا و از خطر انقراض نسل نجات یابد.تعداد بازديد:971