پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری جلسه هماهنگی فعالیت های پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با مدیریت شیلات استان کردستان
چهار شنبه 14 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور پیرو گردهمایی مدیران سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دستور معاونت وزیر و ریاست سازمان شیلات ایران در تاریخ٩٥/٤/١٤ جلسه برنامه ریزی بین رئیس و مدیران تحقیقاتی پژوهشکده و مدیریت محترم شیلات استان کردستان جناب آقای مهندس میرزایی در خصوص اجرای طرح تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی اسبله در آبهای آن استان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با توجه به تخصص و تجربه علمی موفق محققین پژوهشکده در این خصوص تیم تحقیقاتی جهت بررسی پتانسیل های استان از نظر تأمین مولدین و امکانات تکثیر و پرورش لارو و بچه ماهی در اسرع وقت به آن استان سفر و ضمن بازدید گزارشی از سوابق تحقیقاتی مربوطه را با حضور مدیران استان ارایه دهد.


>

تعداد بازديد:562