پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
اجرای طرح پرورش ماهی سوف سفید برای معرفی به آبزی پروری در قفس در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
يک شنبه 4 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 3/ 95/4 بر اساس برنامه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برای معرفی گونه های ماهیان بومی مناسب به آبزی پروری در قفس در دریای خزر و تفاهم نامه همکاریهای فی مابین شیلات، جهاد نصر و موسسه تعداد 4000 عدد بچه ماهی سوف سفید با وزن متوسط 4 گرم از مرکز تکثیر و پرورش ماهی مرحوم دکتر یوسف پور سیاهکل به ایستگاه تحقیقاتی شولم فومن وابسته به پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی منتقل شد.در این ایستگاه بچه ماهیان در سالن پرورش در حوضچه های 2000 و 4000 لیتری مجهز به آب چاه و آب جاری و سیستم های اکسیژن دهی نگهداری و تغذیه دستی شده و پس از رسیدن به وزن 100_75 گرم و عادت دهی کامل به غذای دستی به قفس مستقر در دریا منتقل می شوند.در این دوره پرورش محققین آبزی پروری و بیماریهای آبزیان بصورت شبانه روزی مراقبت و مطالعات لازم را انجام داده و با شناخت بیشتر از این ماهی در سالهای آینده با تولید انبوه به صورت گسترده به پرورش دهندگان ماهی در قفس معرفی خواهند نمود.ماهی سوف سفید از ماهیان بومی دریای خزر و با اررش اقتصادی بالا بوده و قیمت آن در بازارهای ساحلی هر کیلوگرم 40_35 هزار تومان فروخته می شود.


>


>


>


>

تعداد بازديد:662