پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
راه انداری سیستم برودتی فریونی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
چهار شنبه 24 خرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با تخصیص اعتبار عمرانی به مبلغ 1600000000 ریال از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سیستم برودتی فریونی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در خرداد ماه سال 1396 به بهره برداری رسید. با این بهره برداری سردخانه و پیش سرد کن بخش با سرعت بالا و مطمئن و بدون نیاز به اوپراتور و بطور اتوماتیک با کیفیت بسیار خوب چرخش سرمایی را تا دمای انجماد انجام میدهد. این سیستم برودتی جدید بسیار کم هزینه بوده و گام جدیدی در بهره برداری مناسب از تاسیسات و ماشین آلات فرآوری در بخش فرآوری و یک سیستم ماندگار برای سالها بهره برداری کم خطر و با سرعت و کم هزینه میباشد.


>

تعداد بازديد:497