پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
قرارداد طرح احیاء دریاچه نئور بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی منعقد گردید
دو شنبه 15 خرداد 1396
.
دریاچه نئور یکی از بزرگترین دریاچه های استان اردبیل است که بلحاظ مناظر طبیعی بی نظیر واز شزایط مناسب گردشگری بالا برخوردار میباشد.این دریاچه دارای عمق متوسط سه متر بوده وسطح دریاچه در فصل زمستان تا عمق ۸۰ سانتیمتر یخ میبندد.دریاچه نئور ازمنابع مهم آمفی پود گاماروس بوده ولذیذ ترین ماهی قزل آلادرآن تولید میشد. از سال ۱۳۸۵ بدلیل ورود ماهی غیر بومی کاراس اکوسیستم دریاچه با تغییرات اکولوژیکی چشمگیری مواجه گشته است بطوریکه تولید ماهی قزل آلا متوقف و تولیدات پلانکتونی تاحد فوق یوتروف افزایش یافت. برمبنای نتایج مطالعات مدیریت جامع دریاچه نئور که توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در سالهای گذشته انجام پذیرفته عوامل متعددی درایجاد شرایط یوتریفیکاسیون دریاچه مؤثر بوده اند.برای رفع این موانه حذف وکنترل جمعیت ماهی کاراس به روش تلفیقی صید با ادوات وتجهیزات صیادی و تغذیه ماهی کاراس توسط۶۰۰۰ ماهی شکار چی اردک ماهی گام اول برای احیاء دریاچه پیشبینی شده که درسال1366 اجرا یی میگردد.تعداد بازديد:559